Denk eraan om na het overlijden van je kind zo snel mogelijk de volgende acties te ondernemen:

Meld het overlijden bij een arts
Informeer bij je huisarts (of behandelend arts bij overlijden in ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis).

Breng naasten op de hoogte
Informeer vrienden en familie over het overlijden van je kind.

Meld het overlijden bij Valé Uitvaartzorg
Meld het overlijden bij Valé Uitvaartzorg. Dit kan 24 uur per dag via telefoonnummer 085 – 485 1458.